2016 yılında 6,1 milyar USD olan sektör ihracatımız 2017 yılında % 11,6 artarak 6,81 milyar USD oldu. Bunun yaklaşık % 55'i (3,8 milyar USD) AB ülkelerine, %14.5 ile Ortadoğu, % 9 ile Afrika ülkelerine gerçekleşti.

Bu veriler ışığında sektörümüzün 2018 yılı ihracat hedefini 2017 yılına göre, % 11 oranında artış ile 7,6 milyar USD ihracat gerçekleştirmek olarak duyurduk. Fakat 2018'in ilk çeyreğinde yakaladığımız % 26,1'lik artışı tüm yıl sürdüreceğimizi varsayarsak sene sonunda 8,6 milyar USD' lik bir ihracat değerine ulaşmamız mümkün görünüyor.

Sektörün 2018 yılı ilk çeyreğindeki en çok ihracat yaptığı ilk on ülke Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Romanya, Bulgaristan, ABD, Polonya, Irak ve İspanya oldu.

2017 yılı verilerine göre sektörümüzün ihraç ettiği temel alt ürün grupları; Alüminyum (2,46 milyar USD), Demir Çelik Mamulleri (1,53 milyar USD), Metallerden Eşyalar (1,52 milyar USD) ve Bakırdır (1,26 milyar USD).

2017 verilerine göre dünyanın 2. büyük Demet Bakır Tel & Kablo ihracatçısı, 6. büyük Alüminyum Bar & Profil ihracatçısı, 9. büyük Alüminyum Mutfak & Ev aletleri ihracatçısıyız.

Metal sektörü dünyanın en çok ticaretinin yapıldığı sektörler arasında çeşitli sektörlerle birleşen, ortak noktaları olan; otomotivle,  demir çelikle, makineyle, iklimlendirmeyle birleşen bir sektör. Bizim doğrudan sektör ihracatımız dışında pek çok sektöre hizmet veren bir Birlik konumundayız. Dolaylı ihracatımızla birlikte değerlendirirsek büyük ihracat yapan sektörlerin başında geliyoruz.

2018 yılında İhracatı etkileyebilecek çeşitli olumsuzlukları TİM ve tüm sektörlerimizde faaliyet gösteren İhracatçı Birliklerinin hep beraber yapmış olduğu çalışmalar ile bertaraf etmeyi hedefliyoruz. İhracatçılarımızın vize sorunlarını çözmek için onlara yeşil pasaport verilmesini ve elektronik ticaret sitelerindeki varlığımızın arttırılması için üyelik desteği sağlanmasını çok önemli adımlar olarak görüyoruz.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği olarak Alüminyum, Bakır, Bakiel, Endüstriyel Mutfak, Yapı Malzemeleri sektörlerine yönelik URGE projeleri yürütmekteyiz ve ihracatçılarımızın pazara girişte zorlandıkları veya ihracatlarını geliştirmek istedikleri bölgelere Sektörel Ticaret Heyetleri düzenlenmekteyiz. Ayrıca iştigal alanımızdaki sektörlerin prestijli fuarlarına milli katılım organizasyonları gerçekleştiriyoruz.

Bu dönemde de alternatif pazarlara, ürünlere yönelerek her koşulda ihracatımızı artırmak ve hızımızı korumak niyetindeyiz. Dünyada çeşitli sektörel konuların konuşulduğu önemli toplantılara katılım göstererek, uluslararası sektörel dernekler ve sivil toplum örgütleri ile temas halinde olarak Türkiye'nin bizim sektörümüzde ve diğer sektörlerde olan gücünü anlatıp uluslararası alanda lokal çalışmalar yapacağız. Ayrıca bu kuruluşları Türkiye'ye davet ederek Türk endüstri ve sanayisini tanıtacağımız toplantılar organize etmeyi planlıyoruz.

E-ticaret konusunda özel çalışmalar yaparak ürünlerimizi kataloglar ve fuarlar üzerinden pazarlamak dışında sanal ortamda anlatmaya ve tanıtmaya çalışacağız. Dünyada önemli alıcılarla özel toplantılar yapıp toplu görüşmeler ve ürün bazlı, özel nitelikli alım heyeti çalışmaları yapacağız. TİM'in yeni yayınlamış olduğu www.ihracatpusulasi.org.tr portalı yardımı ile ülkelerdeki ihracat-ithalat bilgilerini inceleyerek nokta atışı yapacağız.

Şubat ayında açıklanan sanayi üretim endeksine göre %17 ile en büyük artışı yüksek teknolojili ürün üretimi göstermiş. Bu sonuç sanayicimizin algısının değişmeye başladığını ve artık fiyatla değil teknoloji ile rekabet edebilir konuma geldiğimizi gösteriyor.

Milli gelirinin yüzde 3'ünü Ar-Ge'ye ayıran, inovasyonu içselleştirmiş, yüksek teknoloji yoğun sanayisini oluşturmuş, fark yaratacak tasarımlara sahip, küresel markalar çıkarmış bir Türkiye yaratmak için mütemadiyen çalışmak zorundayız.