Katar Ticaret Heyeti

KATAR SEKTÖREL TİCARET HEYETİ

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından ülkemizin 2023 İhracat Stratejisi hedefleri doğrultusunda, üye firmalarımıza yeni ihraç pazarları kazandırılması, Türk metal sektörü firmalarının bilinirliğinin arttırılması amacıyla, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 2011/1 sayılı "Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ" kapsamında yapı malzemeleri, alüminyum, bakır, döküm, bağlantı elemanları, kilitler ve el aletleri sektörleri başta olmak üzere Demir ve Demir Dışı Metaller sektörüne yönelik faaliyet gösteren üyelerimizin katılımı ile T.C. Ticaret Bakanlığı onayı alındığı takdirde,  Katar'a sektörel ticaret heyeti düzenlenmesi planlanmaktadır.

Söz konusu heyet kapsamında ziyaret edilen ülkelerde yerel danışmanların desteği ile heyete katılan firmaların profiline uygun ikili iş görüşmeleri(B2B)  ve sektörel kuruluşlarla görüşmeler organize edilecek olup, bahse konu ticaret heyetine katılmak isteyen firmalarımızın, başvuru dosyasındaki formlarını eksiksiz doldurarak ıslak imzalı ve kaşeli olarak, ödeme dekontuyla birlikte; 08.02.2019 tarihine kadar zeynep.cirakoglu@immib.org.tr eposta adresine iletmeleri gerekmektedir.

ÜLKE

HEYET TARİHİ

HEYET KATILIM BEDELİ

SON BAŞVURU TARİHİ

İLGİLİ KİŞİLER

Katar

28 Nisan- 1 Mayıs 2019

1. Temsilci: 1.000 Dolar
2. Temsilci: 900 Dolar

08.02.2019

 

ebru.kutlualp@immib.org.tr

zeynep.cirakoglu@immib.org.tr

           

 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ NOT

  1. Söz konusu Sektörel Ticaret Heyetleri "2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği” tebliği çerçevesinde; şirket ortağı ya da şirketin SGK'lı çalışanı katılımcılar heyete iştirak edebilecek ve % 50 oranında desteklenecektir. Bu çerçevede, yukarıda belirtilen heyet fiyatlarına dahil olan hizmetler; Matchmaking/B2B (ikili iş görüşmeleri), konaklama, ulaşım ve transfer hizmetleri, gerekli görülen tanıtım çalışmaları ve organizasyon hizmetleri ile toplantı salonu, tercüman ve ikramlardan oluşmaktadır.
  2. Birliğimizce düzenlenecek heyetlere katılım sınırlı sayıda olup, kontenjandan daha fazla başvuru yapılması durumunda heyet katılım bedelinin yatırılması ve heyete ilişkin gerekli belgelerin eksiksiz olarak teslim tarihi esas alınacaktır.
  3. Ödemelerin 08.02.2019 tarihine kadar aşağıdaki hesaba yapılması gerekmektedir
Ekler:
Banka     Iban No     
Şube
Hs. No. Döviz

VAKIFLAR BANKASI  T.A.O

TR36 0001 5001 5804 8000 6451 37 383 GÜNEŞLİ 00158048000645137 USD
  1. Taslak program (1 Sayfa)
  2. EK C-2 Katılımcı Firma Bilgi Formu (1 sayfa)
  3. EK C-3 Katılımcı Firma Talep Yazısı (1 sayfa)
  4. Taahhütname (1 Sayfa)
  5. Kişisel Veri Paylaşımı Onay Formu (1 Sayfa)