2018 Çok Girişli Geçiş Belgeleri Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının bir yazısına atfen, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin 20. maddesi ile 08.01.2018 tarih ve E.1553 sayılı Makam Oluru'na istinaden hazırlanan 2018 yılı Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda ve Portekiz'e ait çok girişli geçiş belgelerine ilişkin tahsis listesinin Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sayfasında (www.kugm.gov.tr) yayınlandığı bildirilmektedir.

 

Anılan yazıda devamla, adına çok girişli geçiş belgesi tahsis edilen firmaların söz konusu belgeleri yukarıda anılan Yönergenin 20. maddesinin A/Dağıtım Usulü bölümünün dördüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ait ilgili dağıtım bürolarından teslim almaları gerektiği belirtilmekte olup, bahse konu belgelerin sahipleri tarafından alınmaması halinde belge haklarının kaybolacağı ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.