7. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo Dünya Helal Zirvesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Dünya Helal Zirvesi 2019 ile 7. İslam İşbirliği (İİT) Teşkilatı Helal Expo etkinliğinin, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek himayelerinde 28 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenleneceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda 13 Eylül 2019 tarihinde Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda, kurum ve kuruluşların anılan programa verebilecekleri katkılar üzerinde durulduğu, kurumların yurtiçi ve yurtdışındaki paydaşlarını ve iş ortaklarını söz konusu organizasyon hakkında bilgilendirmeleri ve etkinliklere katılım sağlanması konusunda girişimler gerçekleştirmeleri yönündeki beklentilerinin iletildiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu organizasyonun etkinliği, bilinirliği ve etkinliğe katılımın artırılması açısından anılan organizasyona ilişkin bir duyurunun yararlı olabileceği belirtilerek, bu çerçevede yapılacak tanıtımlarda kullanılmak üzere organizasyona ilişkin sunum ve farklı dillerde hazırlanmış tanıtım materyalleri yazı ekinde gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarım,

 

EKLER:
- Helal Expo 2019 Türkçe Tanıtım Dokümanı (2 sayfa)
- Helal Expo 2019 İngilizce Tanıtım Dokümanı (2 sayfa)