AR-GE Proje Pazarı'na tam gaz devam

İDDMİB Başkanvekili Tahsin Öztiryaki başkanlığında 27 Aralık 2016 tarihinde AR-GE Proje Pazarı yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 5. AR-GE Proje Pazarı'na yönelik kararlar alındı ve eylem planları masaya yatırıldı. 

AR-GE Proje Pazarı Yürütme Kurulu ilk 'Metalik Fikirler' toplantısını 27 Aralık 2016 tarihinde yaparak sektörel bazdaki AR-GE çalışmalarına start verdi. Toplantı, Tahsin Öztiryaki başkanlığında, Rıdvan Mertöz, Ayşegül Çapan, Serdar Urfalılar, Zeki Sarıbekir ve Fatih Özer katılımlarıyla gerçekleştirildi. Metalik Fikirler 5. AR-GE Proje Pazarı için organizasyonel ve teknik detayların kararlaştırıldığı toplantıda, 2017'nin sonuna doğru etkinliğin ödül törenini gerçekleştirilmesine karar verildi. Yürütme kurulu bu süreçte daha önce olduğu gibi akademik danışmanlarla işbirliğine girilmesi önayak olacak.

“DÜNYADA BİLGİ VE YENİLİK ÖNE ÇIKIYOR”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Rıdvan Mertöz, sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönüşme ihtiyacının önemine dikkat çekti. Bugün sahip olduğumuz üretim yapısıyla ülke refahı için en üst seviyeye geldiklerinin altını çizen Başkan Mertöz, “Ancak aynı yapıyla klasik sanayi ürünleri ve standart hizmetler üreterek çok daha yüksek refah seviyelerine ulaşmamız imkansız. Bunu hem devletimiz hem de özel sektör kavradığı için sisteme  çözüm odaklı yaklaşmamız gerekiyor. Dünya üzerinde yaşanılan rekabet ortamına baktığımız zaman bilgi ve yeniliğin öne çıktığını, bu alanda yatırım yapanın başarı şansının daha fazla olduğunu görüyoruz. İş gücü, enerji veya hammaddede birçok ülke bizden daha ucuz kaynağa sahip. Buna rağmen bu ülkeler de hızla sanayileşiyor. Biz refah seviyemizi artırmak bir yana korumak amacıyla bile ekonomimizde bir dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız. Bunun için de bilgi temelli ve daha da önemlisi fikir temelli bir ekonomiye dönüşmek zorundayız” dedi.

“EKONOMİNİN BİLGİ TEMELLİ BİR EKOSİSTEME İHTİYACI VAR”

Şirketlerin çağımızda AR-GE ve inovasyona verdiği değer ölçeğinde rekabet güçlerini artıracağını ve ihracatlarını daha katma değerli hale getireceğini vurgulayan Başkan Mertöz, “Bu dönüşümüne gereken önemi vermeyen şirketlerimiz yerinde saymaya veya yok olmaya mahkum. Bilgi temelli bir ekonomi için yenilikçi, yaratıcı, çığır açan en önemlisi de büyük hedefleri olan fikirlere ihtiyacımız var. Eminiz ki ülkemizde dünyayı değiştirecek, yaratıcı, yenilikçi fikirleri olan insanlar mevcut. Fakat fikir sahibi olmak tek başına yeterli değil. Ekonominin bilgi temelli bir ekosisteme, fikirlerin yaşayabileceği ve ticarileşebileceği bir ortama ihtiyacı var. Sanayici–üniversite işbirliği, teknoparklar ve sanayicinin desteğiyle fikirlerin önemsendiği bir ekosisteme ihtiyaç var. Dolayısıyla biz de İDDMİB olarak Metalik Fikirler AR-GE Proje Pazarı projesiyle bu ekosistemin oluşabilmesi için üzerimize düşeni gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.

SANAYİCİYLE ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ GELİŞECEK

AR-GE Proje Pazarı çalışmaları kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçıları Birliği (İMMİB) arasında yapılabilecek işbirliği imkanları da ele alındı. Bu konuda İTÜ Rektörü Mehmet Karaca ve İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Ünal ile İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Çetin Tecdelioğlu ve İDDMİB Metaller Sektörü Şube Müdürü Muharrem Kayılı bir görüşme gerçekleştirdi. Birliğin gerçekleştirdiği projelere değinen Tecdelioğlu, “Metalik Fikirler AR-GE Proje Pazarı, tasarım yarışmaları ve üniversite-sanayi işbirliğinin ekonomideki önemine işaret ederek, “Sanayiciyle akademi çevresi arasında kopukluk olduğu için sektörel sorunlarda üniversiteden kimlerden görüş alınacağı pek fazla bilinmiyor. Oysa, dünyanın gündeminde olan endüstri 4.0 hakkında sanayicimizin bilgilendirilmesi ve sektörel raporların üniversitelerle işbirliği içinde hazırlanması gerekiyor” bilgisini verdi.

Rektör Mehmet Karaca da üniversitelerin kendini sanayicinin taleplerine göre yenilemesi ve geliştirmesi gerektiğine işaret etti. Karaca, “Üniversitelerimiz AR-GE ve nano teknoloji merkezi gibi ilgili birimleriyle sanayicilerimize daha aktif destek vermeli. Bu konuda İTÜ olarak sanayiciyle her türlü desteği vermeye hazırız” açıklamasını yaptı.

ÖZTİRYAKİ: “HEDEFLERİMİZ BÜYÜK”

Toplantıda sanayici ve ihracatçılar olarak ülkemizin refahının artması için çalıştıklarını belirten TİM Başkanvekili Tahsin Öztiryaki, “İhracatımızın artması için dünyayı karış karış geziyor, üretiyor ve alternatif pazarların ihtiyaçlarını doğru belirleyerek üretimimizi ona göre şekillendiriyoruz. Hedeflerimiz büyük. Biz bu hedefleri ortaya koyduğumuzda, birçok kişi 'biz daha yarınımızı göremiyoruz' gibi olumsuz yaklaşımlarda bulundu. Ama Monteigne'nin de dediği gibi  'Gideceği limanı bilmeyene hiçbir rüzgardan hayır gelmez.' Bu hedefler ne kadar büyük, ne kadar ulaşılmaz olsa da atacağımız her adımın bize neler katacağını iyi hesaplıyoruz” dedi.

Ülkemizin her tarafının ithal malla dolu olduğunu belirten Öztiryaki, “Hediyelik eşyadan elektronik cihazlara, mutfak eşyalarından otomotive kadar her türlü malı ülkemizde bulmak mümkün. Bütün bu ürünleri fason olarak biz burada üretiyoruz, yabancılar markasını basıyor ve bize kat kat pahalıya satıyor” vurgusunu yaptı.

 “BİLGİYİ İŞLEYEN DEĞİL, ÜRETEN OLACAĞIZ”

Başarılı üretimin yolunun AR-GE, inovasyon ve tasarımdan geçtiğine işaret eden Öztiryaki, “Başka yolu yok. Sıradan bir üretimle dünyada hatta ülkemizde yer edinmemiz mümkün değil. Bunun için de araştıracağız, öğreneceğiz ve tasarlayacağız. Kısacası bilgi üreteceğiz, sadece bilgiyi işleyen olmayacağız” açıklamasında bulundu.