Askıya Alma Sistemi Hk.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır. 

Bu çerçevede;

- Sanayicimiz tarafından kullanılan ve AB ve Türkiye'de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvuruların en geç 15/08/2017 tarihine kadar T.C. Ekonomi Bakanlığına intikal ettirilmesi gerekmektedir. 

Sanayicimizin EK-1 ve EK-2'de yer alan listeyi özellikle incelemesi önem arz etmektedir. Bu listede, sanayicimizden talep gelmesi halinde tarife kontenjanı açılması ihtimali yüksek olan ürünler yer almaktadır. 

- Ek 3'de yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin ise en geç 01/11/2017 tarihine kadar T.C. Ekonomi Bakanlığına taleplerini iletmeleri gerekmektedir. 

- Ayrıca, AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2018 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste Aralık ayı içerisinde http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta  adresinde yayımlanacaktır. Bu ürünlere ilişkin itiraz ya da eş başvuruların T.C. Ekonomi Bakanlığına en geç 01/01/2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası almış olması gerekmektedir. Başvurulara ilişkin formlara yukarıda yer alan linkten ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Not:  Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2017/1 sayılı İthalat Tebliği'nin 7nci Kısım 2 nci Bölümü incelenebilir. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161231M1-2.htm

İthalat Genel Müdürlüğü   Söğütözü Mah. 2180 Cad. No 63       Kat:14  06530  Çankaya/Ankara

Tel : 0 312 212 8752

Faks : 0 312 212 8765 0 312 204 8633 ( Ebys)

Email : sanayi1@ekonomi.gov.tr