Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı

Sayın Üyelerimiz,

Bilindiği üzere, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır. İlgili çalışmaya hazırlık oluşturması açısından T.C. Ticaret Bakanlığı sektörden görüş talep etmektedir.

Bu çerçevede EK-1 ve EK-2'de listelerinde yer alan ürünler arasından tarife kontenjanı açılması istediğiniz ürünlerin 15 Ağustos 2018 tarihine kadar ve listede yer almayan ürün önerilerinizin ise 01 Kasım 2018 tarihine kadar ayrıca, Ek 3'te yer alan tarife kontenjanı açılmış ürünlere ait varsa itirazlarınızın ise 01 Kasım 2018 tarihine kadar Bakanlığa iletilmesi gerekmektedir.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası almış olması gerekmektedir. Başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/portal/url/bEu  linkinden ulaşılabilmektedir.

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

Bekir Sıddık KIZMAZ Uzman T: 0 312 204 95 76  kizmazb@ticaret.gov.tr

Ali Arda Alıcı Uzman T: 0312 204 99 47  aliciarda@ticaret.gov.tr

Merve BAYATA Uzman T: 0 312 204 95 75  mbayata@ticaret.gov.tr  

Ekin Deniz TİMUR Uzman Yrd. T: 0 312 204 92 91 timured@ticaret.gov.tr

 

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

Muhammet Hartavi Uzman T: 0 312 204 95 84 E: hartavim@ticaret.gov.tr

İsmail Tulukçu Uzman T: 0 312 204 99 78 E: tulukcui@ticaret.gov.tr

Murat Özmen Uzman Yrd. T: 0 312 204 99 38 E: ozmenm@ticaret.gov.tr

Neslihan Yavuz Uzman Yrd. T: 0 312 204 95 94 E: yavuzne@ticaret.gov.tr

Fatma Hilal Yüney Mühendis T: 0 312 204 92 96 E: yuneyf@ticaret.gov.tr

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Ekler;

Bakanlık bilgilendirme yazısı

Ek1 /Ek2 ürün listeleri

Ek 3 tarife kontenjanı açılmış ürünler listesi