Avustralya Kahverengi Kokarca Böceği ile Mücadele Tedbirleri hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Avustralya Federal Hükümeti Tarım Bakanlığı'nca “kahverengi kokarca böceği-brown marmorated stink bug (BMSB)” ile mücadele kapsamında 1 Eylül 2019 - 31 Mayıs 2020 döneminde geçerli, ülkemiz de dahil olmak üzere 33 farklı ülkeden Avustralya'ya getirilecek muhtelif Armonize Sistem Fasılları kapsamı eşya ile deniz taşıtlarına yönelik olarak zorunlu tutulan arındırma (fumigasyon) işlemine ilişkin bilgilerin daha önce paylaşıldığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, anılan Bakanlıkça “kahverengi kokarca böceği-brown marmorated stink bug (BMSB)” ile mücadele kapsamında 79-2020 sayılı Duyuru ile 31 Mayıs 2020 tarihinde 2019-2020 BMSB Risk Döneminin sona erdiği ifade edilerek, 1 Mayıs 2020 ve sonrasında riskli olarak belirlenen ülkelerden gönderilen ürünler ile bu ülkelerden ayrılan gemilerin bahse konu tedbirlere tabi tutulmayacağı, bununla birlikte, ithal edilen ürünlerin biogüvenlik risk unsurlarını taşımamasının ithalatçıların sorumluluğu olduğu, ayrıca taşıma firmalarının da kargolarda herhangi bir böceğe rastlanması halinde varış öncesinde bildirim yapma zorunluluğunun bulunduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu duyuru metnine https://www.agriculture.gov.au/import/ industry-advice/2020/79-2020 internet adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.