Bilgilendirme Sunumu Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda , Ticaret Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan yazıya itafen, koronavirüs salgını neticesinde ülkemiz ihracatının sekteye uğramaması amacıyla ihraç ürünlerimizin taşınmasında alternatif güzergâhların oluşturulması ve özellikle demiryollarının payının arttırılmasının büyük önem arz ettiği ve ihracatçılarımızın bilgilendirilmesi amacıyla TCDD Taşımacılık A.Ş. ve TCDD'nin resmi operatörü olarak faaliyet gösteren Pasifik Eurasia firması ile yapılan çalışmalar kapsamında bir bilgilendirme sunumunun hazırlandığı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarım. 

Ek: Bilgilendirme Sunumu (8 sayfa)