Çelik Ürünlerinde Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Sayın Üyemiz,

 

20.09.2018 tarihli ve 30541 sayılı resmi gazetede yayımlanan Ticaret Bakanlığı'nın İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ'i (Tebliğ no: 2018/7) ile bazı demir-çelik ürünlerinde 200 gün süreyle geçici olarak yüzde 25 oranında ek yükümlülükuygulanmasına karar verilmiştir.

 

Önlem, yası mamul, uzun mamul, boru ve içi boş profil, paslanmaz çelik sac ile demiryolu ve tramvay hattı malzemelerini kapsamaktadır. %25 ek yükümlülüktarife kontenjanı aşıldıktan sonra uygulanacaktır. Paslanmaz Çelik Sac'da Sıcak haddelenmiş rulolar GTİP 7219.11,12,13,14,21,22,23,24 ve Çelik Sac'da ise Elektrolitik olarak çinko kaplanmış olanlar GTİP 721220 uygulama dışında bırakılmıştır.

Yassı mamuller için 3.1 milyon ton, çubuk, tel ve profil için 558,534 ton, boru ve içi boş profiller için 273,901 ton, paslanmaz çelik için 139,934 ton, demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri için 27,044 ton tarife kontenjanı tanımlanmıştır.

 

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/7)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 27/4/2018 tarihli ve 30404 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3) çerçevesinde soruşturma yürütülen ürünlerde İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu tarafından geçici korunma önlemi kararı alındığını duyurmak amacıyla hazırlanmıştır.

Karar

MADDE 2 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu Ek-1'de yer alan tabloda gösterilen ürünlerin ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 200 gün süreyle geçici korunma önlemi olarak %25 oranında ek mali yükümlülük uygulanmasına ve Ek-1'de yer alan tabloda belirtilen şekilde ürün grupları itibarıyla ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı açılmasına, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 12.3 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Ara İnceleme Raporu

MADDE 3 – (1) Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve bulguların yer aldığı Ara İnceleme Raporu Bakanlığın internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) adresinde “Kurumsal” başlığı altında İthalat Genel Müdürlüğünün “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında yer alan “Korunma Önlemleri/Soruşturmalar” bağlantısında yayımlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

İlgili tebliğ detayına bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.