Fildişi Sahili, İthalatta Sevk Öncesi İnceleme Uygulaması Hk.

Sayın Üyemiz,

Fildişi Sahili Ticaret Bakanlığınca 16 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İthalatta Sevk Öncesi İnceleme Uygulaması başlatılacağı ve FOB miktarı 1.000.000 CFA'dan (yaklaşık 1.500 EUR) fazla olan tüm ürünlerin uygulama kapsamında bulunduğu bildirilmiştir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan konuya ilişkin güncel yazıda, söz konusu uygulamanın başlangıç tarihinin 16 Temmuz 2018 olarak değiştirildiği belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca, uygulamaya ilişkin olarak, kullanılacak Uygunluk Sertifikasını (COCCertificate of Conformity) temin etme yükümlülüğünün ihracatçı firmalara ait olduğu, anılan sertifika olmadan Fildişi Sahili'ne ihraç edilen mallar için CIF değerinin % 50'si oranında ithalatçı firmaların cezaya tabi tutulacağı, ilgili ürünlerin ise imha edileceği bildirilmekte, bahse konu sertifikanın temin edilmesi amacıyla Fildişi Sahili Ticaret Bakanlığı tarafından 4 adet hizmet sağlayıcı firmanın yetkilendirildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, Abidjan Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atıfla, Türkiye'den ihracat yapacak firmaların kendi bölgelerindeki anılan şirket ofisleri ile temasa geçerek Uygunluk Sertifikası teminine yönelik süreci başlatmalarının gerektiği bildirilmekte ve yazı ekinde yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında bulunan Bureau Veritas (BV) firmasından temin edilen Başvuru Kılavuzu ve Talep Formu gönderilmiştir. Söz konusu yazıda ayrıca, ücretlendirmenin sertifika başına yapılacağı ve ticari faturanın FOB tutarının binde 4,5'i+KDV ya da minimum 300 EUR+KDV olarak ihracatçıya yansıtılacağı bildirilmektedir.

Bunlara ilaveten, Fildişi Sahili gümrük kapılarından geçerken gerekli olan söz konusu Uygunluk Sertifikası'nın temininde aşağıdaki dokümanların talep edileceği belirtilmektedir. İhracatçı tarafından kaşeli-imzalı proforma fatura (varsa ticari fatura), RFC (RequestFor Certificate)

Mevcut olan ürün sertifikaları (TSE, VDE vb.), test raporları, analiz sertifikaları ve kalite sertifikaları (ISO 9001 vb.)

Bureau Veritas tarafından yapılan doküman kontrolü sonrasında ürünlerin, dokümanlara (test raporu, analiz raporu, fatura vs.) ayrıca, ISO, IEC, EN ECE veya CODEX Alimentarius Standards gibi standartlarda belirtilen normlara uygunluğunun kontrol edildiği ve Uygunluk Sertifikasının hazırlandığı ancak, ürün markalamalarının Fransızca olmasının gerektiği bildirilmektedir.

Bilgileri ve konunun ihracatçı firmalarımıza duyurulması hususunda gereği rica olunur.

EK:

1. PROGRAMME of VERIFICATION of CONFORMITY CI

2. SERTIFIKA BASVURU TALEP DOKUMANI

3. UYGUNLUK BELGESI BASVURU KILAVUZU