Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün yazısına atfen, Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde güncellenen Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin yayımlandığı bildirilmekte olup, bahse konu Yönergeye Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün http://www.kugm.gov.tr internet sayfasından ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.