Gürcistan Zorunlu Trafik Sigortası Hk.

Sayın Üyemiz,

Batum Ticaret Ateşeliğimizin bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Gürcistan hükümetinin aldığı bir kararla 1 Mart 2018 tarihinden itibaren bahse konu olan ülkeye giriş yapan araçlara zorunlu trafik sigortası uygulamasının getirildiğinden bahisle, Gürcistan'a giriş yapan araçların kendi ülkelerinde veya uluslararası geçerliliği olan sigortaya sahip olup olmadığına bakılmaksızın araç cinsine ve sigorta süresine bağlı olarak ekte yer alan miktarlarda zorunlu trafik sigortası ödeyecekleri bildirilmektedir.

Bilgileri ve söz konusu zorunlu trafik sigortasına ilişkin değişikliği bilgilerinize sunarız.