İDDMİB 30 yıllık birikimiyle dünya devleriyle aynı arenada

2015 yılı itibarıyla 6 binin üzerinde üyesi bulunan İDDMİB'in yıllık ihracatı 6.4 milyar dolar. Üretimde sürekli katma değer yaratmak amacıyla hareket eden birlik, gerçekleştirdiği pazar arayışları, yurt dışı fuarlar, AR-GE ve inovasyon çalışmalarıyla geride bıraktığı 30 yılın ardından ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaya devam ediyor.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçıları Birliği'nin (İMMİB) altı birliğinden biri olan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği İDDMİB 30 yılını geride bıraktı. İhracat çıtasını sürekli kalite ve katma değerden yana belirleyen İDDMİB, yaklaşık 6 bin civarı ihracatçı firmadan oluşuyor. Ülkemizin 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefinde üyeleriyle 25 milyar dolar ihracatı göğüslemeye hazır olan İDDMİB, dinamik, aktif yapısıyla potansiyelini her geçen gün artırıyor. Üretimden tasarıma, lojistikten satış sonrası teknik hizmetlere kadar her alanda hızlı hareket eden üyelerin birlikteliğinden oluşan İDDMİB, bu yapısından dolayı dünya üzerindeki rekabette rakiplerinden geri kalmıyor. İDDMİB birlik olarak bakır, alüminyum, mutfak, ambalaj, bağlantı elemanları gibi birçok farklı sektörden oluşuyor. Birliğin çok yönlü olmasının nedeni de bünyesindeki farklı sektörlerin üretim ve proje zengini yapıya sahip olması. En büyük kısmını da alüminyumcular oluşturuyor. Mutfak olmazsa olmazlarından.

MANEVRA ALANI GENİŞ

İDDMİB'in en önemli özelliklerinden birinin de ihracatçıların sorunlarını göğüsleyen, yeni projelere imza atmaları için onlara her türlü desteği veren, sektörün dünya liginde hak ettiği başarıya ulaşması için AR-GE, inovasyon ve tasarım çalışmalarını sürekli gündemde tutan yapısının olduğunun altını çizen İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz, “İDDMİB, Metalik Fikirler, AR-GE Proje Pazarı, endüstriyel tasarım, plastik ve metal ambalaj tasarım yarışmalarıyla bir yandan sektöre yeni yetenekleri kazandırırken, diğer yandan da ihracatta katma değeri yüksek ürünlere imza atmak için sanayicinin önünü açıyor. Bu anlayış etrafından yapılanmak İDDMİB yönetiminin 30 yıldır, temsil ettiği kurumlar ve ülkemiz adına vazgeçilmez bir ilkesi. İDDMİB'in bir başka özelliği de İMMİB bünyesindeki en büyük ihracatçılar birliği olması” diyor.

İHRACAT ODAKLI ÇALIŞIYOR

30 yıllık geçmişinde sürekli ihracat odaklı çalışan İDDMİB, alternatif pazarlar açısından da sürekli ihracatçının yanında. Bunun dışında uluslararası fuarlara milli katılım gerçekleştiren İDDMİB, düzenlediği yurt dışı heyetleri, seminerler, sektör çalıştayları, mevzuatlar bazında ihracatçının bürokratik engelleri aşması için gereken üst düzey görüşmeler, URGE projeleri, ihracatçının yol haritasının belirlenmesi adına gerçekleştirilen firma ziyaretleri ve birçok sosyal sorumluluk projesi önem verdiği çalışmalar arasında. Bütün bu özellikleri İDDMİB'in birlik olarak İMMİB'in toplam ihracatının yüzde 30 civarını gerçekleştirmesine zemin hazırlıyor. İstanbul demir ve demir dışı metaller sektörünün kendi alanlarında ülkemizin ihracatındaki payı ise yüzde 2 civarı.

EĞİTİME TAM DESTEK

İDDMİB'in bu 30 yıllık geçmişte öne çıkan özelliklerinden biri de eğitime verdiği önem. Bu kapsamda her yıl 'Metalik Fikirler' ve 'AR-GE Pazarı' gibi eğitimi destekleyen projeleri hayata geçiriyor. Birlik olarak Türkiye'nin ilk tasarım lisesini kurduklarını belirten Başkan Mertöz şöyle devam ediyor: “Erkan Avcı Endüstri Meslek Lisesi'ni sektöre kazandırarak eğitim sisteminin hizmetine sunduk. Okul, öğrencilerin yüksek öğrenim yaparak iş sahibi olmasına zemin hazırlarken, sanayi kollarının ihtiyacı olan kalifiye elemanı ülkemize kazandırıyor. Öte yandan AR-GE çalışmalarında firmalara değişik alanlarda eğitimler veriliyor. Böylece üniversite ve sanayi işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar İDDMİB organizasyonunda üniversitelerin dışına çıkarılarak sanayiciyle buluşturuldu. İDDMİB yönetimi aynı zamanda üniversiteleri dolaşarak sanayiyle birliktelik oluşturmak amacıyla değişik çıkış yolları üretmek için emek harcıyor. Bu kapsamda sadece İstanbul'daki değil, ülke genelindeki üniversitelerle ortak bir platform yakalamanın çabası içinde. Böylece öğrenci ve akademisyenlerin neler yaptığını öğreniyor, beraberinde ne tür desteklere ihtiyaçları olduğunu görüyor, daha sonra da bunun gereğini yapıyor.”

BÜROKRATİK ENGELLERİ AŞIYOR

İhracatçılar olarak Ekonomi Bakanlığı'yla iç içe çalışmaya özen gösteren İDDMİB, böylece hem devletin yapacakları hem de sanayicinin yapması gerekenleri tek tek masaya yatırma olanağı yakalıyor. Ekonomi Bakanlığı da birliğin çalışmalarını her alanda destekliyor, yatırımların önünü açacak kararlar alınmasına özen gösteriyor. Çünkü ihracatçılar sürekli zamana karşı yarışıyor. Üretici firmalar hammadde konusunda ithalata bağımlı kalıyor veya uygulanan gümrük fonları sıkıntı yaratıp, fiyat istikrarını bozabiliyor. Dolayısıyla bu noktada da İDDMİB sektörün önünün açılması için her daim bürokrasiyle organize çalışıyor.

2013'TE YÜZDE 5,8  İHRACAT ARTIŞI YAŞANDI

Demir ve demir dışı metaller sektörünün son yıllardaki verilerine baktığımız zaman yükselen bir başarı grafiğinden söz etmek mümkün. 2013 döneminde yaptığı ihracat 2012'nin aynı dönemine göre yüzde 5,8'lik bir artışla 6.99 milyar dolar olarak gerçekleşti. Demir ve demir dışı metaller sektörü ihracatının toplam ihracattaki payı Ocak-Aralık 2013 dönemi itibarıyla yüzde 4,5. Ürün grubu bazında baktığımızda Ocak-Aralık 2013 döneminde en çok ihraç edilen ürünlerde 2.33 milyar dolarla alüminyum birinci, 1.66 milyar dolarla demir çelik mamuller ikinci, 1.58 milyar dolarla metal ürünler üçüncü ve 1.3 milyar dolarla bakır ürünler dördüncü sırada yer aldı. Ülke grubu bazında bakıldığında Avrupa Birliği ülkeleri 3.26 milyar dolarla 2013 yılı Ocak-Aralık döneminde sektör ihracatının en fazla yapıldığı ülke grupları arasında ilk sırada yer aldı. Bu ülkelere yönelik ihracat bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 3,29'luk bir artış göze çarpıyor. Sektör ihracatının ikinci önemli pazarı olan diğer Avrupa ülkelerine de yüzde 6,6 oranında artışla 1.21 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleşti. Kuzey Afrika ülkelerine olan ihracat Ocak-Aralık 2013 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azalarak 439.8 milyon dolar oldu. Kuzey Amerika ülkelerine Ocak-Aralık 2013 döneminde ise yüzde 7 artışla 224.6 milyon dolar ihracat gerçekleşti.

2014 VERİLERİNDE ALMANYA İLK SIRADA

Sektörün 2014 yılı ihracatı, 2013'e göre değerde yüzde 4,30 oranında artışla 7 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2014 yılı içerisinde ihracat gerçekleştirilen ilk 20 ülkeye baktığımızda Almanya 897 milyon dolarla ilk sırada yer alıyor. Almanya'yı sırasıyla Irak, İtalya, İngiltere, Fransa ve Bulgaristan takip etti. İhracat gerçekleştirilen ilk 20 ülke arasında en fazla artış kaydedilen ülke ise bir önceki yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 31,4 artışla Türkmenistan oldu. Aynı zamanda Romanya ile olan ihracatta da yüzde 23,93 bir yükselme kaydedildi. Mısır, Belçika ve İspanya ihracatta yükseliş yaşanan diğer önemli pazarlar oldu. İlk 20 içerisinde yer alan fakat geçen yıla kıyasla ihracatta azalış yaşadığımız ülkeler ise Irak, Fransa, Rusya Federasyonu ve Libya olarak dikkat çekti.

2015 YILINDA DEĞERDE YÜZDE 4,3O ARTIŞ YAŞANDI

Sektörün 2015 yılı ihracatı  2014'e göre değerde yüzde 4,30 oranında artarak 7 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2015 yılı içerisinde ihracat yapılan ilk 20 ülkeye baktığımızda Almanya'nın 897 milyon dolarla ilk sırada yer aldığını söyleyebiliriz. Almanya'yı ise sırasıyla Irak, İtalya, İngiltere, Fransa ve Bulgaristan takip etti. İhracat gerçekleştirilen ilk 20 ülke arasında en fazla artış kaydedilen bir önceki yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 31,4 artışla Türkmenistan'dı. Aynı zamanda Romanya ile olan ihracatta da yüzde 23,93 oranında bir değer artışı yaşandı. Mısır, Belçika ve İspanya dış ticarette artış kaydedilen diğer önemli pazarlar olarak öne çıktı. İlk 20 içerisinde yer alan fakat geçen yıla kıyasla ihracatta azalma yaşanılan ülkeler Irak, Fransa, Rusya Federasyonu ve Libya oldu.

POTANSİYELİ HER YIL ARTTI

İDDMİB 6 Aralık 1986 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 'İhracatçı Birliklerinin Kuruluşu'na dair kanuna istinaden, 20 Şubat 1987 tarihinde kuruluşu gerçekleştirilerek, yapılan genel kurul toplantısıyla birlik çalışmalarına başladı. 1988 yılı itibarıyla 770 üyesi bulunan birliğin 1987 yılındaki GTİP'leri kapsamında toplam ihracatı 867,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam günümüzde 2015 yılında 6 bin 66 üye ve 6.4 milyar dolar ihracata ulaştı.