İhalelerde Yerli Malı Kullanımı Zorunlu Olan Ürün Listesi hk.

     4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesinin (d) bendi gereği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Kamu Alımlarında 4734 Sayılı Kanun Kapsamında Yapım İşi İhalelerinde Yerli Malı Kullanımı Zorunlu Olan Makine-Ekipman Listesi” Kamu İhale Kurumuna (KİK) gönderilmiş ve söz konusu liste KİK tarafından EKAP web sayfasında yayınlanmıştır.

 Bu kapsamda KİK EKAP internet sitesinde yer alan https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/DuyuruDetay.aspx?duyuruID=e66ea0f877d6b15589afff3e39e2ebf19fcc2b10e1a930651625e9e908cc7fce söz konusu listenin  gözden geçirilerek ilave edilmesi/çıkarılması gerektiği düşünülen ürünlere ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizi gerekçeleriyle birlikte 20/06/2019 tarihi mesai bitimine kadar Birliğimize ve bugra.erol@immib.org.tr adresine iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.