İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanmış bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yürütülmekte olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı, Kasım 2016 tarihinden bu yana devam etmektedir.

İnoSuit Programı kapsamında ülkemizde “inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi iş birliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilerek odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile ekte detayları paylaşıldığı şekilde son derece değerli kazanımlar elde edilmektedir.

Bu itibarla katılım koşulları ve programın yürütülmesine ilişkin tüm detayları ekte belirtilen İnoSuit Programının, Nisan 2020'de başlayacak olan dokuzuncu döneminin son başvuru tarihi 14 Şubat 2020 Cuma günüdür.

Bilgilerinize sunarım,

EKLER:
1) İnoSuit Programı Bilgi Notu (5 sayfa)