Irak'ta Faaliyet Gösteren Şirketlerin Çalışanlarının Irak'a Girişlerinde Uygulanacak Prosedürler Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya ithafen, Dışişleri Bakanlığı tarafından Ticaret Bakanlığına gönderilen ve Irak Dışişleri Bakanlığı'nca Bağdat Büyükelçiliğine iletilen sirküler Nota'ya atfen, 7 Nisan 2020 tarihinde düzenlenen "Ulusal Sağlık ve Güvenlik Yüksek Komisyonu"nun üçüncü toplantısında Irak'ta faaliyet gösteren şirketlerin çalışanlarının belirli prosedürler çerçevesinde Irak'a giriş yapabileceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede;

-Projelerin devam etmesi amacıyla Irak'ta faaliyet gösteren şirketlerin birlikte iş yaptığı Bakanlıktan yazı almaları ve tüm yolcuların şirket tarafından tahsis edilen yerde karantina altına alınarak iki hafta boyunca Irak sağlık makamları tarafından takip edilmeleri kaydıyla Irak'a girebileceği,
- Şirket çalışanlarında koronavirüs belirtileri tespit edilmesi durumunda, anılan kişilerin izole edilerek gerekli tıbbi işlemlerin tamamlanmasını teminen hastaneye alınacağı kaydedilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarım.