İran'da İthalat Prosedürü

Sayın Üyelerimiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Tahran Ticaret Müşavirliğinden iletilen bilgi doğrultusunda ve 30 Ocak 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Tebliği çerçevesinde, İran'a, Türkiye, Çin, Hindistan ve Güney Kore'den gerçekleştirilecek ithalata yönelik para transferinin sadece banka sistemi üzerinden yapılmasına yönelik bir uygulama getirildiği ve söz konusu uygulamanın 28 Şubat 2018 tarihinden itibaren başlatıldığı bildirilmiştir.

Bu çerçevede, İran'da İthalat Prosedürü hakkında Tahran Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan bilgi notu ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.