İş Yapma Rehberi - Irak'ın Vergi Pozisyonunu Anlamak Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığının bir yazısına atfen, denetim, danışmanlık, kurumsal finansman, kurumsal risk yönetimi ve vergi konularında faaliyet gösteren Deloitte firması tarafından hazırlanan “İş Yapma Rehberi – Irak'ın Vergi Pozisyonunu Anlamak” isimli rapor ve bahse konu raporda öne çıkan hususların tercümesinin Bağdat Ticaret Müşavirliği tarafından kendilerine iletildiği belirtilmektedir.

 

Bu bağlamda, söz konusu rapor ve tercümesi ekte yer almaktadır.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

 

EKLER:

1) Doing Business Guide (20 Sayfa)

2) Irak İş Yapma Rehberi Tercümesi (10 Sayfa)