Kağıtsız Gümrük DİR Belgeleri hk.

  Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, öncelikle ihracat işlemleri başta olmak üzere tüm gümrük işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve beyannameye ekli belgelerin elektronik olarak temininin sağlanması için Kâğıtsız Gümrük Projesi'nin yürütüldüğü ve yaygınlaştırıldığı, elektronik ortamda işlem gören Dâhilde İşleme İzin Belgeleri'nin (DİİB) kâğıt ortamında beyanname ekinde arandığı tespit edilmiş olmakla birlikte bu belgenin tamamen elektronik ortamda beyanını sağlamak amacıyla sistemsel düzenlemeler yapıldığı ifade edilmektedir.
  Anılan yazıda devamla, Dâhilde İşleme İzin Belgeleri'nin tamamen elektronik ortamda işlem görmesini sağlamak amacıyla Gümrük Beyannamesi / Kalem / Genel Bilgiler ekranına “Dâhilde İşleme İzin Belgesi Satır Kodu” bilgisinin girilmesi ile birlikte ilgili DİİB'in görüntülenebilmesi ve belge numarasının beyannamenin 44 numaralı “Vergi ve Dokümanlar” alanına otomatik olarak atanmasının sağlandığı belirtilmektedir.