Koranavirüs Hastalığına Karşı Alınan Tedbirler Hk.

Sayın Üyemiz,

Dünya genelinde ortaya çıkan ve hızla yayılan Koronavirüs (COVID-19) hastalığına karşı ülkemizin korunmasını teminen T.C. Ticaret Bakanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlığınca alınan ilave tedbirler aşağıda yeralmaktadır.

Ticaret Bakanlığımızca; alındığı belirtilen tedbirlerin ticaretimizin ve ihracatımızın önünde engel teşkil etmemesi için de gerekli tüm düzenlemelerin yapılacağı, bu anlamda ilave tedbirlerin de alınacağı, ihracatımızın menfi etkilenmemesi kapsamında alınacak tedbirlerden birisinin de "dorse ve konteyner değişimi" olacağı bildirilmiştir.

Alınan tedbirler:

1) İrana açılan gümrük kapılarımızdan, sadece daha önce çıkış yapmış Türk vatandaşlarımızın ve araçlarının girişine izin verilecek, bunların girişleri Sağlık Bakanlığının kapılarımızda almış olduğu önlemlerle eşgüdümlü olarak gerçekleştirilecektir.

2) İrana açılan gümrük kapılarımızdan sadece İran veya üçüncü ülke vatandaşlarının çıkışlarına izin verilecek, dönüşlerinde girişlerine izin verilmeyeceği kendilerine bildirilecektir.

3) İrana açılan gümrük kapılarımızdan Türk vatandaşlarının çıkışlarına izin verilmeyecektir.

4) İrana açılan gümrük kapılarımızdan tıbbi malzeme veya insani yardım malzemesi taşıyan Türk vatandaşları ve araçlarının işlemleri sınırda konteyner değişimi suretiyle yapılacaktır. Bahse konu malzeme taşıyan İran veya üçüncü ülke vatandaşlarının ve araçlarının çıkışlarına kendilerine geri dönüşlerinde izin verilmeyeceğinin bildirilmesi suretiyle izin verilecektir.

5) Nahçivana açılan Dilucu gümrük kapısından giriş ve çıkışlar serbest olmakla birlikte Valilik ve Sağlık Bakanlığı birimlerinin almış olduğu tedbirlerle eşgüdümlü şekilde hareket edilmesi gerekmektedir.

6) Gürcistan son 28 gün içinde İran, Çin, Güney Kore ve İtalya'ya giriş çıkışları olan şahısların girişine izin vermediğinden, Sarp,  Türkgözü ve Aktaş gümrük kapılarımız çıkışlı araç şoförlerinin bu uygulamaya maruz olmayacak şekilde belirlenmesi için konuyla ilgili TİM, UND, Müşavir Dernekleri gibi paydaşlarımızın yerel düzeyde bilgilendirilmesi önem arz etmektedir.

7) Irak'ın durumu da İran'la aynıdır. Türk vatandaşları ve ihracat yükü taşıyan Türk tırları gidemeyecektir. Irak'ta bulunan (halihazırda) tır şoförleri ve karayolundan yolcular, sağlık kontrolünden geçmek kaydıyla, Türkiye'ye alınacaklardır.

 

Bilgilerinize sunarım.