Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, NACE kodu uygulaması, “Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (ISIC)” ile bağlantılı olup, ekonomik faaliyetlere ilişkin istatistiki verileri dünya standartlarında karşılaştırma açısından da oldukça önemli bir araçtır. Ülkemizde Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsamında NACE kodu uygulamasına geçilmiş olup, çeşitli kurum ve kuruluşlarca hizmetlerin sunumunda NACE kodundan istifade edilmektedir.

Öte yandan, mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet yardımları ile Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği Destek Yönetim Sistemine (DYS) yapılacak firma tanımlamalarında firmanın faaliyet alanının belirlendiği NACE kodunun girilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu çerçevede, NACE kodlarının TİM ve tüm İhracatçı Birlikleri kayıtlarında yer almasını sağlamak üzere, e-Birlik sisteminde NACE kodunun girileceği alan tanımlanmış olup, yeni üye kayıtlarında NACE kodu girişi zorunlu hale getirilmiştir.

Bilgileriniz ve gereği rica olunur.