Rusya Federasyonu'na İhracatta Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Türkiye ve Rusya Federasyonu 17. Dönem Karma Ekonomik Komisyon toplantısı öncesi 16-17 Haziran 2020 tarihlerinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmesi öngörülen 3. Ticaret, Yatırım ve Bölgesel İşbirliği Çalışma Grubu toplantısı hazırlıkları kapsamında;

Rusya Federasyonu'na İhracatta Karşılaşılan

1)   Mal ve hizmet ticaretinde karşılaşılan problemleri ve pazara giriş engellerini

2)   Rusya Federasyonu'nda yatırımcılarımızın karşılaştıkları sorunları

3)    Bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinizi ve  ticaretin dengeye ulaşacak şekilde artırılması, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik tedbir önerilerinizi

4)   Toplantıda gündeme getirilmesinde yarar görülen diğer hususları

https://tr.surveymonkey.com/r/HPFFZP5 linkindeki formda belirtmeleri rica olunur.

Bilgilerinize sunarım.