Sanayi Sicil Belgesi Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan "Sanayi Sicil Belgesi" konulu yazı ve ekleri ilişikte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarım.

Ek: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yazısı ve ekleri