TTG Sektörel Projeler Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Bilindiği üzere, 5910 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da 24 Şubat 2017 tarihinde 6772 sayılı Kanun ile gerçekleştirilen değişiklik ile “İhracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısının dünya pazarlarında güçlendirilmesini teminen TİM nezdinde oluşturulan Türkiye Tanıtım Grubunun gelirleri, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelin on binde üçüne kadar Bakanlıkça belirlenen oranda kesilen katkı paylarından oluşur. Türkiye Tanıtım Grubunun oluşumu, görev ve faaliyetleri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.” hükmü eklenmiştir.

 

Bu kapsamda, 12 Ağustos 2017 tarihli 30152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliği ile ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde, ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısı ile ülke imajının dünya pazarlarında güçlendirilmesi amacıyla faaliyet göstermek üzere TİM nezdinde Türkiye Tanıtım Grubu kurulmuştur.

 

Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, mezkur yönetmeliğin 9. maddesinin 1.fıkrası uyarınca Türkiye Tanıtım Grubu'nun gelirlerini oluşturmak üzere, altın-mücevherat (71. Fasıl), demir-çelik (72. ve 73. Fasıl) ve otomotiv için %0,005 (yüz binde beş); diğer ürün grupları için ise %0,01 (on binde bir) oranında olmak üzere kesinti yapılması talimatlandırılmış olup, söz konusu kesintiler, ihracat kayıt işlemlerinde nispi ödeme kesintisi ile birlikte yapılmak ve ilgili hesaplara aktarılmak üzere 1 Kasım 2017 itibarıyla başlayacaktır.

 

Bilgilerinizi rica ederim.