Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması Sonuçları Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda; Türkiye İhracatçılar Meclisince 2023 yılı ihracat hedefleri doğrultusunda Türk ihraç ürünleri algısını ve Türk ihraç ürünleri ihracatının önündeki fırsat ve tehditleri ölçümlemek amacıyla çalışmalarına 2016 yılı Ekim ayında başlanan “Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması”nın tamamlandığı ve araştırma sonuçlarının 19 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen Basın Toplantısında kamuoyu ile paylaşıldığı bildirilmektedir.

 

Yazıda devamla, Kantar TNS firması işbirliğinde hazırlanan çalışma kapsamında 26 ülkeden ilgili firmalarla, yurt dışı ürünlerinin satın alımından sorumlu yöneticilerle toplamda 2.520 yüz yüze görüşme yapıldığı iletilmektedir.

 

Yazıda ayrıca, Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırmasının “Türk İhraç Ürünleri Algısı”, “Türkiye Genel Algısı” ile “Turkey: Discover the Potential kampanya bilinirlik ve etkinlik” olmak üzere 3 ana boyutta ele ele alındığı, 2015 yılı sonunda lansmanı yapılan “Turkey – Discover the Potential” marka kampanyasının da bu yıldan başlanarak bilinirlik ve etkinliğinin araştırılmasının hedeflendiği belirtilerek “26 ülkeyi ve TİM'in 26 sektörünü kapsayan 6 temel sektör grubunda gerçekleştirilen ve ihracatçılarımıza yol gösterecek nitelikteki kapsamlı raporlara TİM web sitesinden http://tim.org.tr/tr/basin-odasi-gundem-tim-26-ulkede-turk-ihrac-urunlerinin-algisini-arastirdi.html bağlantısından erişilebileceği ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.