Türkiye-Ürdün Serbest Ticaret Anlaşması Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 1 Mart 2011 tarihinden bu yana yürürlükte olan Türkiye-Ürdün Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında, Ürdün tarafı Türkiye'den tercihli rejim kapsamında ithal edilen ürünlerin yerel endüstrisini olumsuz etkilediğini ve olumsuz ekonomik koşullarını gerekçe göstererek STA'nın fesih bildiriminin yapıldığı iletilmektedir.

Söz konusu fesih kararının öncesi ve sonrasında STA'nın devamı için Bakanlığımızca her düzeyde yoğun görüşme ve çabalarda bulunulduğu, ülkemizce önerilen tüm açılımlara ve esnekliklere rağmen Ürdün tarafının STA'yı iptal etmeyi tercih eder tutumundan geri adım atmadığının gözlemlendiği ve anlaşma zemininin tesis edilemediği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, Bakanlığımıza intikal eden bilgilere göre, 1 Kasım 2018 tarihinde Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanlığı tarafından Ürdün Sanayi ve Ticaret Odalarına STA'nın feshine ilişkin bir duyuru gönderilmiştir. Söz konusu duyuruda, Türkiye-Ürdün Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 Kasım 2018 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacağı ve anılan tarih itibariyle Türkiye'den ithal edilen mallar için STA kapsamında belirlenen tavizli gümrük vergileri yerine Dünya Ticaret Örgütü'nün “en çok gözetilen ulus” (MFN) vergilerinin tahsil edilmeye başlanılacağı belirtilmiştir. Ürdün tarafından uygulanmakta olan gümrük vergileri Gümrük İdaresinin aşağıda yer alan web sayfasında yayımlandığı bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.