Ülke Masaları Bülteni hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, ihracatçı firmalarımızın uluslararası rekabet güçlerinin artırılması, ihraç pazarlarındaki fırsatları değerlendirmeleri ve karşılaşabilecekleri engellere hazırlıklı olmalarını sağlamak doğrultusunda başta hedef ve öncelikli ülkeler olmak üzere firmalarımıza dış pazarlarla ilgili en güncel ve doğru bilginin sağlanmasının ihracatımızın gelişimi açısından büyük önem taşıdığı dile getirilmektedir.

Bu kapsamda, Bakanlıklarınca dış pazarlarda ticaretimizi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek düzeydeki kararlar (çeşitli ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesi, vergi dışı önlemler vb.) ile ticari faaliyetler ve etkinliklere ilişkin haberlerin yer aldığı Ülke Masaları Bülteninin aylık olarak hazırlandığı ifade edilmektedir.

Ülke Masaları Bültenine https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/ulke-masalari-bulteni sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarım.