Yurt İçi Fuar Destekleri hk.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, 2014/4 sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nde 21/05/2018 tarihinde yapılan değişiklikle cirolu çek kullanılarak ödeme yapılmasına ilişkin sınırlama kaldırılmıştır.

Öte yandan, mezkur Genelgede yapılan değişikliğe istinaden 29/06/2018 tarihinde bahse konu Genelgenin ekleri yeniden düzenlenerek “cirolu çek kullanılarak yapılan ödemelerde, ciro silsilesini gösterecek şekilde çekin bir örneği ile çekin tahsil edildiğine dair banka tarafından düzenlenen belge” ibraz edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Bu çerçevede, cirolu çekle ödeme yapan organizatör veya katılımcı şirketin sunduğu çek örneği ve çekin tahsiline ilişkin banka tarafından düzenlenen belgenin (dekont, hesap ekstresi vb.) ciro zincirindeki firma kaşe bilgileri ile örtüşmesi halinde faturalarda açıkça belirtilen hesaba, fatura üzerinde bir hesap belirtilmemesi durumunda ise faturayı düzenleyen firma, kurum veya kuruluşa ait hesaba en geç destek müracaatı süresi içinde aktarması halinde bu ödemelerin destek hesaplamasına dahil edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, katılımcılar tarafından senetle yapılan ödemelere ilişkin olarak Genelgenin 10 uncu Maddesinin 3 üncü Fıkrasında yer alan “Organizatör ve katılımcı, destek kapsamındaki ödemelerini, Organizatör/Katılımcı şirketin veya şirket adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından faturalarda açıkça belirtilen hesaba, fatura üzerinde bir hesap belirtilmemesi durumunda ise faturayı düzenleyen firma, kurum veya kuruluşa ait hesaba en geç destek müracaatı süresi içinde aktarmakla yükümlüdürler.” hükmüne uygun olan durumlarda yapılan başvuruların destek kapsamında değerlendirilmesi imkanı bulunmaktadır.

Diğer taraftan, organizatör veya katılımcı şirketin verdiği çekin/cirolu çekin hizmet alınan firma tarafından başka bir firma/kurum/kuruluşa cirolanarak ya da faktöring firmalarına verilerek alacağın devredildiği durumlarda başvuruların destek kapsamında değerlendirilmesi imkanı bulunmamaktadır.

Bilgilerinize sunarız.