UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) Projesi, T.C. Ticaret Bakanlığının 2010/8 sayılı Tebliğinin kapsamında desteklenen sektörel kümelenme projeleridir.

Kümelenme projeleri ile firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde :

  • Ortak ihtiyaç analizi,
  • Öğrenme (eğitim ve danışmanlık)
  • Pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme)

gibi ihracata yönelik ortak eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların bir araya getirilerek ve 3 yıl boyunca birlikte hareket etmesi sağlanarak uluslararası arenada rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler 2010/8 sayılı Tebliğ kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından %75 oranında desteklenmektedir. Tüm faaliyetler iş birliği kuruluşlar tarafından prefinanse edilmektedir.

UR-GE projelerine TURQUALITY, Marka Destek programlarına katılan ve Şahıs firmaları dışındaki tüm firmalar katılabilir.

Detaylı Bilgi İçin;

http://www.smenetworking.gov.tr/

 

Nasıl Başvuru Yapılır?

İşbirliği kuruluşlarının projelerin başlangıç aşamasında yaptıkları genel duyurular e-posta ve websiteleri üzerinden takip edilebilir.

 

Birliğimiz Tarafından Yürütülen URGE Projeleri İçin Tıklayınız