Hizmet Sektörleri Desteği

Amaç: Ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması ve hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi

Kimler Yararlanabilir: Sağlık turizmi şirketleri, sağlık kuruluşları, bilişim şirketleri, teknokentler, film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketler, eğitim kurumları ve söz konusu sektörlerdeki işbirliği kuruluşları

Başvuru Merci: Ticaret Bakanlığı

Başvuru İçin İlgili Destek Mevzuatı: 2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ