Marka ve Turquality Desteği

Amaç: Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların desteklenmesidir.

Kimler Yararlanabilir: İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernek/Birlikleri, Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler.

Başvuru Merci: Firmalar üyesi oldukları İhracatçı Birliğinin Genel Sekreterliğine, birlikler ise doğrudan Ticaret Bakanlığı'na müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuru İçin İlgili Destek Mevzuatı: 2006/4 Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ