Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Amaç: Şirketlerin çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlayabilmesini teminen, akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların devlet tarafından desteklenmesidir.

Kimler Yararlanabilir: Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler.

Başvuru Merci: Başvuru için gerekli belgelerle birlikte, desteğe konu Pazara Giriş Belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır.

Başvuru İçin İlgili Destek Mevzuatı: 2014/8 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi Hakkında Karar