Sektörel Nitelikli Uluslar arası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi

Amaç: Sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörlerin yapacakları harcamalar ile katılımcıların harcamalarının bu Kararın ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde desteklenmesidir.

Kimler Yararlanabilir: Bakanlıkça belirlenen şartları haiz sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarları düzenleyen organizatörler ve katılımcılar yararlandırılır.

Başvuru Merci: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Başvuru İçin İlgili Destek Mevzuatı: 2014/4 Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar