Tasarım Desteği

Amaç: Türkiye'de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri/tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerin desteklenmesi.

Kimler Yararlanabilir: Tasarımcı Şirketleri, Tasarım Ofisleri, Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan Şirketler

Başvuru Merci: Tasarım Şirketleri, tasarım ofisleri ile tasarım dernek ve birlikleri, tüm belgelerle birlikte, faaliyet alanına göre ilgili İhracatçı Birliğinin Genel Sekreterliğine, birlikler ise doğrudan Ticaret Bakanlığı'na müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuru İçin İlgili Destek Mevzuatı: 2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ