Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanan Destekler

Amaç: Teknik müşavirlik firmalarının yurtdışı pazarlarda kalıcı şekilde yer edinmelerini, ayrıca alınacak projelerle müteahhitlik ve inşaat malzemeleri sektörlerine yönelik mal ve hizmet ihracatının artırılmasını teminen Teknik Müşavirlik Şirketlerinin ve bu tanıtımına katkıda bulunmak üzere İşbirliği Kuruluşlarının desteklenmesidir.

Kimler Yararlanabilir: Teknik Müşavirlik ve Mimarlık Şirketleri ve teknik müşavirlik, müteahhitlik ve inşaat malzemeleri sektörlerindeki İşbirliği Kuruluşları

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı

Başvuru İçin İlgili Destek Mevzuatı: 2012/3 Sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ