Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

Amaç: Türkiye'de sınai ve ticari veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlere ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin giderlerin bir kısmının desteklenmesidir.

Kimler Yararlanabilir: Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler)

Başvuru Merci: Şirketler destek başvurularını, Başvuru Belgeleri Listesi'nde belirtilen belgelerle birlikte ilk ödeme belgesi tarihinden en geç altı ay içerisinde doğrudan veya posta ile üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel sekreterliğine iletebilir. İşbirliği kuruluşlarının ise destek başvurularını Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'ne yapmaları gerekmektedir.

Başvuru İçin İlgili Destek Mevzuatı: 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ​