Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

Amaç: Katılımcıların yurt dışında gerçekleştirdikleri fuar iştiraklerinin ve organizatörler tarafından yapılan tanıtım harcamalarının desteklenmesi suretiyle, Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlarda tanıtılması ve ihracatın artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Kimler Yararlanabilir: Desteklerden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye'de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları yararlandırılır.

Başvuru Merci: İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği

Başvuru İçin İlgili Destek Mevzuatı: 2017/4 Sayılı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Karar