İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Heyetler

Sektörel Ticaret ve Alım Heyetlerini keşfedin!


...

İDDMİB, firmalarımıza yönelik yurtdışı pazar paylarını ve rekabet güçlerini artırmak amacıyla “ Sektörel Ticaret Heyetleri” düzenlemektedir.

Birlik olarak gerek alt sektörlerimizin Türkiye’de gerçekleştirilen fuarlarına yurtdışından sektörel alım gücü yüksek firmaları fuarlarla eşzamanlı olarak ikili iş görüşmelerine davet ederek ve gerekse Türkiye’de belli sektörlere yönelik belirlenen yurtdışı firmalarının üst düzey yöneticilerini davet ederek “Özel Nitelikli” alım heyetleri düzenlemekteyiz. 

Bu heyetlerimizin yanısıra firmalarımıza yönelik yurtdışı pazar paylarını ve rekabet güçlerini artırmak amacıyla, ikili iş görüşmeleri ve firma ziyaretlerini de içerecek şekilde sektör tarafından belirlenen hedef ülkelere “ Sektörel Ticaret Heyetleri” düzenlemekteyiz.

03.11.2021 - 06.11.2021
Hardware Euresia 2021
14.06.2021 - 16.06.2021
Middle East Electricity Dubai 2021
27.06.2020 - 27.06.2020
Kırgızistan (Özel Nitelikli)
10.11.2020 - 10.11.2020
Gürcistan (Özel Nitelikli)
27.10.2020 - 27.10.2020
Güney Kore (Özel Nitelikli)
04.03.2020 - 04.03.2020
Türkiye
23.02.2020 - 26.02.2020
Özbekistan
...
...