İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

3. Mutfak URGE Almanya-Belçika-Hollanda

Etkinlikler


...

3. Mutfak URGE Almanya-Belçika-Hollanda Sanal Heyeti

2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ uyarınca, ZÜCDER proje ortaklığı ile Birliğimiz tarafından yürütülen “3. Türk Ev ve Mutfak Eşyaları Yurt Dışı Pazarlama Takımı” isimli URGE projesi kapsamında Almanya, Belçika ve Hollanda ülkelerine yönelik olarak, 13 küme firmasının katılımı ile sanal yurt dışı pazarlama faaliyeti düzenlenmektedir.