İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

İSRAİL SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HK.

İSRAİL SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HK.


...

İSRAİL SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HK.

Sayın Üyemiz,

5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararın 24ncü maddesi kapsamında İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından, Demir ve Demir Dışı Metaller sektörüne yönelik olarak T.C. Ticaret Bakanlığından onay alınması halinde 5-8 Kasım 2023 tarihlerinde İsrail’in Tel Aviv kentinde sektörel ticaret heyeti düzenlenmesi planlanmaktadır.

 Söz konusu heyet kapsamında heyete katılan firmaların profiline uygun ikili iş görüşmeleri ve sektörel kuruluşlarla görüşmeler danışmanların desteği ile organize edilecek olup, bahse konu ticaret heyetine katılmak isteyen firmalarımızın ekte yer alan başvuru formlarını eksiksiz doldurup 30 Haziran 2023 Cuma 17:30’a kadar Birliğimize e-posta vasıtasıyla (emrah.uzun@immib.org.tr )iletmeleri hususunda bilgileri ve gereğini rica ederim

 

 

Başvuru Linki: https://tinyurl.com/israilheyet

 

 

Ekler:

 1. Başvuru Yönergesi (1 Sayfa)

2. Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Firma Talep Yazısı (1 Sayfa)

3. KVKK Aydınlatma Formu (1 Sayfa)

4. İsrail Sektörel Ticari Heyet Programı (1 Sayfa)

5. Taahhütname (2 Sayfa)

İSRAİL SEKTÖREL TİCARET HEYETİ.pdf

Dosyayı İndir