İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Heyetler

Sektörel Ticaret ve Alım Heyetlerini keşfedin!


...

İDDMİB, firmalarımıza yönelik yurtdışı pazar paylarını ve rekabet güçlerini artırmak amacıyla “ Sektörel Ticaret Heyetleri” düzenlemektedir.

Birlik olarak gerek alt sektörlerimizin Türkiye’de gerçekleştirilen fuarlarına yurtdışından sektörel alım gücü yüksek firmaları fuarlarla eşzamanlı olarak ikili iş görüşmelerine davet ederek ve gerekse Türkiye’de belli sektörlere yönelik belirlenen yurtdışı firmalarının üst düzey yöneticilerini davet ederek “Özel Nitelikli” alım heyetleri düzenlemekteyiz. 

Bu heyetlerimizin yanısıra firmalarımıza yönelik yurtdışı pazar paylarını ve rekabet güçlerini artırmak amacıyla, ikili iş görüşmeleri ve firma ziyaretlerini de içerecek şekilde sektör tarafından belirlenen hedef ülkelere “ Sektörel Ticaret Heyetleri” düzenlemekteyiz.


...
...