İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Çalıştaylar

Çalıştay çalışmalarını keşfedin!


...

İDDMİB, organize ettiği gelişim ve eylem çalıştayları ile sektörlerin 2023 yılı hedeflerine ulaşması ve ihracatın gelişimini için stratejiler oluşturmaktadır.

İDDMİB’in alt sektörleri bazında yıllardır belirli periyotlarda gerçekleştirilen gelişim ve eylem çalıştayları ile, sektörlerin karar vericileri bir araya gelerek sektörlerin 2023 yılı hedeflerine ulaşması için aşması gereken tehditler ve zorlukları görüşülmektedir. Ekonomik gelişmelerin paralelinde gerçekleşen ticari faaliyetlerin ele alındığı bu toplantılarda, ihracatın gelişimini sağlayacak stratejiler oluşturularak bakanlığa rapor edilmektedir.