İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Tebliğinde Muafiyet Tanınan Ülke Listesinin Güncellenmesi

Haberler ve Duyurular


...

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Tebliğinde Muafiyet Tanınan Ülke Listesinin Güncellenmesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan İhracat Genelgesi ile düzenlenmekte olup söz konusu Genelgede bazı düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır.

İran, Suriye ve Lübnan’a yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak bedellerin yurda getirilmesine muafiyet tanınmakta iken, yapılan yeni düzenleme ile muafiyet tanınan ülke listesi 29 olarak güncellenmiştir.

 

 1

Afganistan

11

Gine

21

Nijerya

2

Angola

12

İran

22

Senegal

3

Belarus

13

Kamerun

23

Somali

4

Benin

14

Kenya

24

Sudan

5

Cibuti

15

Kırgızistan

25

Suriye

6

Etiyopya

16

Kuzey Kore

26

Suudi Arabistan

7

Fildişi Sahili

17

Küba

27

Tacikistan

8

Filistin

18

Liberya

28

Tanzanya

9

Gabon

19

Lübnan

29

Venezuela

10

Gana

20

Moldova

 

Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbest durumda bulunmakta iken, yeni düzenleme ile aşağıdaki ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu serbest bırakılmıştır.

 

 1

Azerbaycan

6

Özbekistan

2

Cezayir

7

Tunus

3

Fas

8

Türkmenistan

4

Kazakistan

9

Ukrayna

5

Mısır

10

Yemen

 

Peşin bedel karşılığı ihracatın 24 ay içerisinde yapılması zorunluluğu bulunmakta iken, yapılan değişiklikle; “2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 9. maddesinde yer alan mücbir sebep ve haklı durum hallerinin varlığı nedeniyle 24 ay içerisinde ihracat yapılamayacağının anlaşılması halinde belirtilen süre dolmadan ihracatçı tarafından peşin bedelin transfer edildiği/getirildiği bankaya mücbir sebep/haklı durum hallerinin 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 9. maddesinde belirtilen şekilde tevsik edilmesi kaydıyla banka tarafından ihracatçıya en fazla 1 yıla kadar ek süre verilebilecek olup, banka tarafından verilen toplam 1 yıllık ek sürenin sonunda mücbir sebep/haklı durum devamının belgelenmesi halinde ihracatçı hakkında 2018-32/48 sayılı Tebliğ kapsamında yapılacak işlemlere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karar verilir.” maddesi Genelgeye eklenmiştir.

Ek olarak, ihracat hesabının kapatılması maddesi güncellenerek, “Yürürlükteki İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama (leasing) Mevzuatı çerçevesinde kiralama yoluyla yapılan ihracatta; sözleşme sürelerinin 180 günden fazla olması ve 180 gün sonunda sözleşmenin vadesi gelmemiş borçları da içermesi, aylık kira ücreti toplamının 15.000- ABD Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirasını geçmemesi halinde kiralananın toplam değeri göz önüne alınmaksızın ihracat hesabı doğrudan bankalarca veya ihtarname süresi ile ek süreler içinde kalınması koşuluyla Vergi Daireleri tarafından terkin edilerek kapatılır.” maddesi eklenmiştir.

Halihazırda bankalar, vergi daireleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile savcılıklar nezdinde işlemde olan dosyalar için, genelgedeki bahse konu değişiklikler ile sağlanan muafiyetlerden yararlanmak için başvuru yapılabilecektir.

Bilgileri ve https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-acd3-88098334b484/%C4%B0hracat+Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e90670f7-fc2e adresinden erişim sağlanan söz konusu Genelge hususunda bilgilerinizi rica ederiz.