İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Kuzey İrlandaya İhracat - Riskli Ürünler Hk.

Haber ve Duyurular


...

Kuzey İrlandaya İhracat - Riskli Ürünler Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısında, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yazısına atıfla, Kuzey İrlanda’ya ithal edilip Avrupa Birliği’ne ihraç edilecek ürünlerin “riskli ürünler” şeklinde değerlendirilebilecek olması hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

Yazıda devamla, Kuzey İrlanda'ya ithal edildikten sonra AB'ye ihraç edilme ihtimali yüksek olan "riskli ürünler" in Kuzey İrlanda'da çeşitli önlemlere tabi tutulmaması ve girişte OGT hadleri üzerinden gerekli vergilerin tahsil edilmemesi amacıyla, Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında yer alan eşya için, Türkiye-İngiltere STA kapsamında doğrudan Türkiye'den Kuzey İrlanda'ya ihracı esnasında hem menşe beyanı hem A.TRDolaşım Belgesi düzenlenmesinin gerektiği bildirilmiştir.

Kuzey İrlanda’ya AB ve İngiltere dışında üçüncü ülkelerden gerçekleştirilecek ticarette uygun vergi oranlarının belirlenmesine ilişkin olarak, İngiltere ile gerçekleştirilen görüşmelerde,

- Bahse konu risk kriterinin büyük ölçüde yürürlükte olan İngiltere ve AB gümrük vergisi oranları arasındaki hesaplamaya dayanmakta olduğu,

- Kuzey İrlanda’ya ithal edilecek nihai kullanım ürününün ilgili tüm menşe kurallarını karşıladığı durumlarda ilgili eşyanın riskli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla geçerli olan gümrük vergisinin hesaplanmasında, AB ile İngiltere’nin ayrı ayrı üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarındaki tercihli tarife oranlarının kullanıldığı,

- Bu durumda, her iki anlaşma kapsamındaki gümrük vergisinin %0 olması durumunda, ticari önlem ve işlemeye (Commercial proccesing) tabi ürünlerin “riskli” olarak dikkate alınması durumu dahil olmak üzere, başka bir gümrük vergisi, önlem veya muafiyete tabi olmayan ürünlerin riskli olarak nitelendirilmeyeceği ve İngiltere tercihli gümrük oranının %0 olarak tahsil edileceği,

- Ürünün yalnızca İngiltere serbest ticaret anlaşması uyarınca menşe kurallarını karşılayabilmesi durumunda ise, geçerli olan AB gümrük vergi oranının MFN oranında tahsil edileceği,

- AB gümrük vergisinin İngiltere gümrük vergisinden daha büyük ve aradaki farkın %3’e eşit veya daha büyük olduğu durumlarda ürün otomatik olarak riskli olarak kabul edilerek üründen mevcut AB gümrük vergisinin tahsil edilebildiği,

- AB gümrük vergisinin İngiltere gümrük vergisinden daha büyük olduğu ancak aradaki farkın %3’ten daha az olduğu durumda ise ticaret erbaplarının BK Tacir Şeması (UK Trader Scheme: AB’ye ithal edilmek üzere Kuzey İrlanda’ya getirilen AB gümrük oranı %0’ın üstü olan “riskli olmayan” ürünler için İngiltere tarafından verilen yetkilendirme sistemi) altında “riskli olmayan” eşya beyan şartlarını dikkate almalarının gerektiği,

- AB gümrük vergisinin İngiltere gümrük vergisi daha az veya eşit olduğu durumlarda, ürünün risksiz olarak kabul edilebileceği,

- Ayrıca ithalatçıların AB veya İngiltere tercihli gümrük oranlarından hangisine yönelik işlem talebinde bulunduğunun, eşyanın riskli veya risksiz olarak belirlenmesini etkileyebileceği yönünde bilgi aktarılmıştır.

Bu çerçevede, söz konusu riskli eşya İngiliz makamlarınca Kuzey İrlanda'da bir risk değerlendirmesine tabi tutulmak suretiyle tespit edilmekte olup, konuya ilişkin olarak aşağıda yer verilen internet sitesinden daha fazla bilgi edinilebilmektedir:

https://www.gov.uk/guidance/check-if-you-can-declare-goods-you-bring-intonorthern-ireland-not-at-risk-of-moving-to-the-eu”


Ek: 24.12.2021 tarih ve E-20117910-163.99-00070381565 numaralı Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı

Ticaret Bakanlığı Yazısı.pdf

Dosyayı İndir