İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Tercihli Ticaret Düzenlemeleri Bilgilendirme Toplantıları Hk.

Haber ve Duyurular


...

Tercihli Ticaret Düzenlemeleri Bilgilendirme Toplantıları Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, 04.01.2022 tarih ve 53654767-TİM.00.GSK.MVZ.2022/2-4 sayılı yazıda, Türkiye’nin mevcut ticaret anlaşmalarına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla ülkemizin ikili tercihli ticaret düzenlemeleri hakkında bilgilendirme seminerleri düzenlenmesi öngörüldüğü, çevre il ve ilçelerden katılımcıların erişebileceği merkezlerde gerçekleştirilecek ziyaretler ve düzenlenecek çevrimiçi bilgilendirme toplantıları marifetiyle Türkiye’nin mevcut ticaret anlaşmalarına ilişkin özel sektör nezdinde farkındalığın artırılması ve akdedilen ticaret anlaşmalarının Türkiye’nin ihracatına ve ihracat kapasitesine sağladığı katkının geliştirilmesinin amaçlandığı belirtilmişti. Bu kapsamda, söz konusu bilgilendirme toplantılarına katılımı uygun görülen personele ilişkin katılım bilgilerinin iletilmesi talep edilmişti.

Bu defa, özel sektör nezdinde farkındalığın artırılması amacıyla söz konusu bilgilendirme toplantılarının tüm ihracatçı firmalara duyurulmasında yarar görülerek, Genel Sekreterlik personeliyle birlikte ihracatçı firma katılım taleplerinin de ekte yer alan forma işlenerek en geç 14 Ocak 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Türkiye İhracatçılar Meclisine ve mevzuat@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.


Ekler:

1) Bilgilendirme Toplantı Talep Formu (1 sayfa)

2) STA-TTA (1 sayfa)