İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Uluslararası Öğrenci Staj Programı

Haber ve Duyurular


...

Uluslararası Öğrenci Staj Programı

Sayın Üyemiz,

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Uluslararası Daire Başkanlığından alınan bir yazıda, ülkemizin, yükseköğretim düzeyinde uluslararası öğrencilere yönelik kamu kaynaklı burs programı olan Türkiye Bursları, 2012 yılından beri bu ad altında yürütülmekle birlikte sistematik olarak 1992 yılından itibaren devlet bursu olarak verilmektedir. Son 10 yıllık süreçte ülkemiz uluslararası öğrenciler açısından bir cazibe merkezi haline gelmiş, devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim gören uluslararası öğrenci sayısı 250 bine yaklaşmıştır. Ülkemizde eğitimlerine devam eden uluslararası öğrencilerin önemli bir kısmı kendi imkânlarıyla okurken, yaklaşık 15 bini ise Türkiye Bursları kapsamında eğitimlerini sürdürmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Uluslararası Daire Başkanlığı sorumluluğunda yürütülen ve öğrencilerin tüm masraflarının karşılandığı Türkiye Bursları Programı, yurtdışında rekabetçi özelliği ile bilinmekte ve başvurular arasındaki en seçkin adaylar burs programına dahil edilmektedir. Zorlu ve titiz bir seçim sürecinin olduğu ve her yıl yaklaşık 4 bin kontenjanın verildiği programa, 2021 yılında 178 ülkeden 165.500 aday başvurmuştur. Ülkelerinin en iyileri arasında olan Türkiye Burslusu öğrenciler, ülkemizde bulundukları ilk yıl Türkçe’ yi iyi düzeyde öğrenmekte, anadilleri dışında çok dilli ve çok kültürlü bir şekilde mezun olmaktadırlar.

Hem ülkelerini hem de Türkiye’yi iyi bilen mezunlarımız bulundukları pozisyon itibarıyla, ülkelerimiz arasındaki siyasi, sosyal, kültürel, ticari, akademik vb. ilişkilere çok boyutlu olarak katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda, Türkiye'yi ikinci vatanları olarak gören ve sayıları her sene artan devlet yöneticisi, akademisyen, iş insanı, gazeteci, girişimci vb. pozisyonlarda bulunan mezunlarımız sayesinde mezun ağı kuvvetlenmekte ve Türkiye'nin ihtiyacı olan alanlarda pek çok ülke ile iş birlikleri artarak devam etmektedir.

Türkiye Bursları ekibi olarak, öğrencilere ülkemizdeki öğrenim sürelerini en verimli şekilde geçirmelerine yönelik birçok ilave faaliyet de yürütülmektedir. Bu faaliyetler arasında Uluslararası Öğrenci Akademisi, öğrenci topluluklarının bir araya gelmesini ve kültürel faaliyetlerini sürdürebilmesi için maddi destekler, öğrencilerin akademik ve sanatsal yeteneklerini sergileyebileceği yarışma ve kongreler, ülkemizi daha yakından tanımalarına olanak sağlayan gezi programları düzenlenmektedir.

Tüm bu çalışmalara ilaveten, uluslararası öğrencilerin ülkemizde staj yapabilmesi de önemli gördüğümüz hususların başında gelmektedir. Bir üniversite öğrencisinin öğrenim hayatı boyunca mesleki tecrübe edinme şansı pek bulunmamakta olup zorunlu staja tabi tutulan bazı bölümler dışında öğrenciler edindikleri bilgileri tecrübe edecek fırsatı ancak mezun olduklarında elde edebilmektedirler. Öğrenimleri boyunca staj imkânı yakalamış öğrenciler, sahada bilgilerini tecrübeye dönüştürme fırsatı bulurken üniversite sonrasında iş ararken işverenler gözünde bir adım öne çıkmaktadırlar. Bu durumu uluslararası öğrenciler açısından değerlendirdiğimizde ise staj yapabilmenin çarpan etkisi göstereceği düşünülmektedir. Ülkemizde staj yapma imkânı bulan uluslararası öğrenciler bilgi, beceri ve tecrübe edinerek öğrenim gördükleri alanlarda çalışan firma ve kurumlarla bağlantı kurarak gerek kendi ülkelerinde gerekse ülkemizle ileride yapılacak sosyal ve ekonomik faaliyetlerde etkin rol oynayacaklardır.

Staj yapabilmenin öğrencilerin hayatına getireceği katkıya ilaveten, uluslararası öğrencilerin de ülkemizde faaliyet gösteren firmalara katkı sağlayacağına inanmaktayız. Ülkemizde öğrenimlerini görmüş, Türkiye’yi ve Türkçe’ yi bilen, aynı zamanda kendi ülke ve bölgelerini iyi tanıyan uluslararası öğrencilere, ülkemizde öğrenim görmekteyken staj imkânı sağlanmasının hem ülkemiz ekonomisine hem ülkeler arasındaki ticari ilişkilere çok büyük fayda sağlayacağı kanaatindeyiz.

Bu saiklerle ilki 2021 yılında Ankara, İstanbul ve Konya’da pilot olarak gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci Staj Programı hayata geçirilmiştir. Programın önümüzdeki dönemde diğer büyük şehirlerde de uygulanması planlanmakta olup 2022 yılında önemli sanayi ve ticaret şehirlerimiz Kayseri ve Gaziantep’te programın gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Tercihen yaz tatili döneminde 6 hafta (30 iş günü) süreyle yapılması planlanan programa katılacak öğrencilerin staja ilişkin prim ödemesi Başkanlık ve öğrencinin eğitim aldığı üniversiteyle yapılan protokol gereği ilgili üniversite tarafından karşılanacaktır.

Bu doğrultuda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Uluslararası Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Uluslararası Öğrenci Staj Programı kapsamında, kuruluşunuz bünyesinde uluslararası düzeyde faaliyet gösteren firmalar başta olmak üzere programın duyurulması ve önümüzdeki Mart ayında başlayacak olan başvurulardan önce programa ilgi duyan firmaların staj@turkiyeburslari.gov.tr adresine yönlendirilmesi beklenmektedir. Bunun akabinde, staj programına dahil olmak isteyen firmalara istedikleri nitelikte (bölüm, ülke, dil bazında) uluslararası öğrenciler yönlendirilecektir.