İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi - Ürdün

Haber ve Duyurular


...

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi - Ürdün

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'nin 4'üncü maddesinin altıncı fıkrasında mezkur; "Ek-2'de yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğ'in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz." hükmü ile 22'nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen; "Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının; Ek-3'te yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu serbesttir." hükmü uyarınca ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde 29 ülkeye tam istisna, 10 ülkeye ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu hususunda istisna sağlanmıştır.

İhracatçı firmalar tarafından intikal eden muhtelif dilekçelerde, Ürdün ülkesine yapılan ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde çeşitli sıkıntılar yaşandığı, bedellerin bankacılık sistemleri aracılığı ile yurda getirilemediği ifade edilmekte olup Ürdün'ün anılan Genelge'nin 4'üncü maddesinin altıncı fıkrası kapsamında tam istisna tanınan ülkeler arasına alınması yönünde talepler yer almaktadır.

Bu kapsamda, Ürdün'e gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin olarak Ürdün'ün tam istisna tanınan ülkeler arasına eklenmesi konusunda bir değerlendirme yapılmasına teminen Ürdün'deki mevcut siyasi ve ekonomik durum ile ilgili olarak adı geçen ülkeye yapılan ihracat işlemlerinde ihracatçıların karşılaştıkları sorunlara ilişkin detaylı bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilgileri ve bu kapsamda ihracatçılarımızın karşılaştıkları sorunların (var ise somut belgelerle birlikte) 21.01.2022 tarihi mesai bitimine kadar Türkiye İhracatçılar Meclisine ve sektor@tim.org.tr adresine iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.