İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

TİO Yetki Belgesi Şartları ve İndirim Süresi Hk.

Haber ve Duyurular


...

TİO Yetki Belgesi Şartları ve İndirim Süresi Hk.

Sayın  Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Yetki Belgesi Ücretlerinde 30 Aralık 2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 60 gün süre ile geçerli olmak üzere belirli oranlarda indirim yapıldığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, 30 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan TİO yetki belgesi indirim süresinin bitim tarihinin pazar gününe (27 Şubat 2022) denk gelmesi ve indirimin son iki gününde işlem yapılamamasından dolayı pazartesi gününün (28 Şubat 2022) son gün olarak kabul edilmesi ile, Yönetmelikte öngörülen sermaye şartının indirim süresince geçici olarak aranmadan TİO yetki belgesi verilmesi hususlarının Bakanlıklarınca uygun görüldüğü belirtilmektedir.

TİO yetki belgesini indirimli almak isteyen taşımacıların, 28 Şubat 2022 tarihi itibariyle indirimli TİO yetki belgesi başvurularını eksiksiz olarak ilgili Bölge Müdürlüğüne yapmaları ve indirimli TİO yetki belgesi ücretini de ödemeleri gerektiği dile getirilmektedir.

Bu çerçevede, TİO yetki belgesinde yapılan indirim süresinin azaldığı dikkate alınarak indirim ile ilgili bilgileri sunarız.