İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Temiz Enerji Sektör Görüşleri

Haber ve Duyurular


...

Temiz Enerji Sektör Görüşleri

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine uyum politikaları doğrultusunda, Meclisimiz tarafından 21 Haziran 2021 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan “TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı” kapsamında çalışmalara devam edilmektedir.

Söz konusu Eylem Planı’nın 10. hedefi olan “Yenilenebilir Enerji Kaynakları” doğrultusunda ve Yeşil Mutabakat uyum çalışmaları kapsamında “Temiz Enerji” alanında Meclisimiz görüşleri oluşturulmakta olup, anılan çalışmada ihracatçı sektörlerimizin görüş ve ihtiyaçlarına yer verilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, ekte sunulan sorulara ilişkin kapsayıcı sektörel değerlendirmelerin 25 Nisan 2022 Pazartesi gününe kadar resmi yazı ile Türkiye İhracatçılar Meclisine ve strateji@tim.org.tr adresine iletilmesi rica olunur.


EK: Temiz Enerji Soruları (1 Sayfa)

Temiz Enerji Soruları.docx

Dosyayı İndir